středa 4. února 2015

Výtahy, nespěte vedle nich!

Image
Tak to už teda developer přehnal...

Nabízí Vám někdo takový byt? Nekupujte ho ani za zlatý prase!
Tedy kupte ho, pokud se bude jednat o jedinečnou finanční příležitost a vy v něm nikdy...

NIKDY... nikdy nebudete bydlet !

V inzerátě stojí...
... byt v blízkosti metra, předposlední patro, nádherný výhled do okolí, 
prostorný, v dobré klidné lokalitě, v těsné blízkosti nákupního centra, vhodné pro rodinu s dětmi, velikost 4+kk,,,

...ale už Vám nikdo nenapíše:
pokoj bytu je vedle výtahu, čímž pádem se v noci nevyspíte, 

sousedi NEpřizpůsobí jeho užívání vašim požadavků. 

Nečekejte, že v něm sousedi NEbudou jezdit pokud jim řeknete, že Vás ruší.

Zkrátka jeho užívání NEní závislé na Vašich potřebách, Vašem komfortu,,, Vašem přání,,,  
,,, a  věřte, že si to 100% přát budete!

Zdá se Vám to přitažené za vlasy? To není fikce, ale drsná realita.

Developer bude za takový byt chtít v novostavbě v Praze cca průměrnou tržní cenu. 
Ta se pohybuje okolo 60.000 Kč/m2. 

Určitě Vás byt nadchne lokalitou, polohou a rozlohou, ale každodenní trápení hlukem už za tím v první fázi neuvidíte...

Moje rada zní...

Chcete v Praze nový tichý byt?
Pak nekupujte zajíce v pytli,
koukněte se na informace, co Vám neposkytli,
developer si Vás musí zasloužit !

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ... 
(...,které na věci nic nemění. NEkupujte a NEbydlete v takových bytech, nejsou ani přípustné!)
Dle vyhlášky o obecných technických požadavcích č. 268/2009 Sb. 
dle paragrafu č. 28 dle odstavce (3) cituji "Potřebné rozměry pro zřizování výtahů a minimální pravidla pro instalaci výtahů v budovách nebo stavbách jsou stanoveny normovými hodnotami"

dle paragrafu č. 29 dle odstavce (1) cituji "Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu."

Hlukové emise výtahových zařízení se stanovují dle zvláštního normového předpisu 
ČSN 27 4210 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
Výtahy se strojovnou mají ve strojovně nejvyšší povolenou hladinu akustického tlaku A LpA = 85 dB, v šachtě je pak nejvyšší povolená hladina akustického tlaku A rovna také 85 dB, před výtahovým rozvaděčem umístěným mimo strojovnu výtahu je nevyšší hladina akustického tlaku A LpA = 70 dB. 
Výtah bez strojovny má v šachtě nejvyšší přípustnostnou hladinu akustického tlaku A LpA = 85 dB a před šachetními dveřmi a před rozvaděčem umístěným mimo šachtu LpA = 70 dB.
Dále musí dle této normy, v případě budování nové šachty výtahu v existující budově, kdy šachta nevykazuje skladbu dvojité konstrukce a zároveň sousedí s chráněnou místností, materiál stěny šachty vykazovat plošnou hmotnost minimálněi 550 kg/m2. Konstrukce stropů a podlah nesmí být v tomto případě propojena pevně se stěnami šachty.
U výtahu se jedná především o šíření hluku konstrukcí. Jak zabránit šíření hluku vzduchem z výtahové šachty do obytné místnosti. Tento poždavek stanovuje ČSN 73 0532 se svým požadavkem strikně daného limitu dostatečné vzduchové neprůzvučností veškerých dělicích konstrukcí, kterými šířící se hluk musí prostoupit
(vzduchová neprůzvučnost stěny výtahové šachty, stěny mezi ostatními prostory domu a dále stěny mezi ostatními místnostmi a chráněnou vnitřní místností,,,, není to jednoduché).
Šíření hluku konstrukcí však nelze přesně vypočítat.  Hluk lze jen odhadnout z charakteu konstrukcí a navazujících spojovacích detilů. 

Jedna věc je ale jistá, 
pokud už hluk od provozu výtahu do konstrukce vnikne, velmi pravděpodobně se v ní bude šířit velice rychle. 
Proto veškerá technologická zařízení výtahu (motor výtahu, vodítka kabiny výtahu, větrací mechanismus, rozvaděče, šachetní dveře) musí být zabezpečena a opatřena dle předpisů montáže výrobce výtahu. 

Všechna zařízení a instalační rozvody výtahu musí být dilatačně oddělena, pružně nebo plasticky uložena na jednotlivých konstrukcích tak, aby bylo zamezeno přenosu hluku a vibrací do přilehlých chráněných prostor.
Pružné uložení takových strojních zařízení musí být provedeno odborně (neplést s odporně) s ohledem na rezonanční jevy (chvění).
Velmi důležité při instalaci výtahového zařízení je dodržení technologické kázně na stavbě a správné řešení všech detailů. V opačném případě dojde k vytvoření akustických mostů, čímž také dojde ke zhoršení neprůzvučnosti konstrukcí a to zásadním záporným způsobem.
Ve většině případů při zvýšené hlučnosti výtahového zařízení pomůže vyčištění vodicích lišt a promazání všech mechanických částí výtahu.  
Dalším prostředkem snižujícím hluk je osazení frekvenčního měniče (frekvenční měnič umožní regulaci otáček i nad maximální otáčky motoru určené jeho konstrukcí). 
To ovšem není výzva ke stavění výtahů vedle tichých chráněných místností. Pokud zde je tedy popsána instalace, jedná se o výtah, který bezprostředně nesousedí s tichou chráněnou místností.

Obecně ovšem platí,,,
Dodavatel výtahu většinou zajistí dostatečné vyčištění všech komponentů jen pro koloudaci. 
Jedná se tedy o efekt krátkodobý. Za půl roku je hluk zpátky.
Každé strojní zařízení se s věkem stává hlučnější, ať se o něj staráte sebelépe.
A závěrem,,,
,,,výtah nemá vedle ložnice co dělat!

Žádné komentáře:

Okomentovat